ARTAX, a.s.
Tiskněte snadno přes web

Návod

Pro zajištění co nejkvalitnější ho tiskového výstupu přísně dodržujeme tiskovou normu ISO 1264-2:2004 add 2007. Doporučujeme data dodávat v PDF, ideálně pak dle standardu PDF/X-1a. Výhodou je, že pokud dodržíte tento standard, máte téměř jistotu, že výsledek dopadne tak, jak si přejete a jak jej vidíte na obrazovce. Data jsou navíc shodná s podklady pro ofsetový tisk a i barevnost zařízení je shodná. Proto je náš digitální o ofsetový tisk bez problémů zaměnitelný.

Kalkulace a zadávání zakázky

Náš systém umožňuje počítat a ukládat libovolný počet kalkulací. Tyto kalkulace pak můžete použít pro vytvoření zakázky, resp. objednání tisku. Vše probíhá v šesti jednoduchých krocích:

 1. Výběr produktu
  • umožní vám vybrat jeden z předpřipravených tiskových produktů, jako např. leták, složený leták, vizitka/kartička nebo brožura
 2. Parametry produktu
  • slouží pro zadání upřesňujících parametrů tiskoviny, jako je např. formát, typ papíru, skládání, povrchová úprava, apod.
 3. Sumarizace kalkulace
  • zobrazí kalkulaci
  • můžete zadat více různých nákladů
  • pokud tiskoviny dále přeprodáváte můžete si zadat vlastní marži a ceny se vám zobrazí jako prodejní, takže je můžete přímo poslat koncovému zákazníkovi (my vám je samozřejmě naúčtujeme bez této marže J )
 4. Parametry objednávky
  • slouží pro detailnější specifikování kalkulace (volbu konkrétního nákladu), zadání termínu amísta dodání, způsobu dopravy, apod.
 5. Sumarizace objednávky
  • zobrazí souhrn všech parametrů zakázky, včetně specifikace výrobku, termínu, místa a způsobu dodání a přesné ceny
 6. Upload dat
  • slouží pro nahrání tiskových dat
  • data je možné, kromě tohoto interface, náme zaslat i e-mailem na etisky@artax.cz nebo přes FTP server ftp.artax.cz
Po odeslání objednávky vás budou kontaktovat naši operátoři, kteří vám potvrdí přijetí objednávky, jejího termínu apod.

Slovníček pojmů

Abychom Vám orientaci v tiskové přípravě usnadnili, připravili jsme malý slovníček pojmů, který současně upozorňuje na některá technická a výrobní specifika.

Tiskový arch – papír, který vstupuje do tiskového stroje a tiskne se na něj. Obvykle je větší než čistý formát a obsahuje ořezové, pasovací, textové, případně i další speciální značky.

Čistý formát – formát, který má hotová tiskovina. Obvykle vzniká ořezem tiskového archu a jeho knihařskou úpravou (např. skládáním).

Formáty papíru
A3 – 297 × 420 mm
A4 – 210 × 297 mm
A5 – 148 × 210 mm
A6 – 105 × 148 mm

Spad (spadávka, přesah na ořez) – pokud kresba na stránce má jít až do jejího kraje, musí být tiskové podklady připraveny tak, že kresba kraj stránky přesahuje o cca 3 mm a okraj stránky je naznačen ořezovými značkami.

Ořezová značka – značka na kraji tiskového archu, která naznačuje místo ořezu na čistý formát.

V1 – druh tiskové vazby, kde jsou dvojlisty složeny na poloviny, vloženy do sebe a ve hřbetu sešity jednou nebo dvěma skobičkama. Skobičky můžou mít i tvar oušek do šanonu. Výhodou vazby je její pevnost, vazba je vhodná pro 4-80 stran (40 listů, 20 dvojlistů) standardního kancelářského papíru. Při větším počtu stran než je pár a při vyšší gramáži papíru je třeba počítat s tím, že vnější listy obtáčejí ve hřbetu vnitřní listy a tisk se tak posouvá z kraje směrem dovnitř ke hřbetu. U vazeb s 80 stránkami tak může být toto posunutí až několik mm. Toto umíme kompenzovat rozsunutím vnějších nebo naopak přiblížením vnitřních stran vazby. To však lze bez problémů jen tam, kde je kresba ve hřbetu bílá. Při větším počtu stran a při použití papíru s větší gramáži se tato vazba může také lehce rozevírat. Počet stran ve vazbě musí být násobkem 4, protože minimální jednotka je tiskový arch složený napůl.

V2 – druh tiskové vazby, kde listy jsou naskládány na sebe a hřbetem vlepeny do obálky. Před vlepením do hřbetu jsou listy frézovány o cca 2 mm, proto musí mít spad i dovnitř. Vazbu lze dělat již s několika listy, ale vhodná je až od cca 40 stran (20 listů). Max. počet stran je dán zvoleným papírem tak, aby max. šíře hřbetu byla do 50 mm (obvykle stovky stran). S ohledem na technologické možnosti je potřeba si dopředu dohodnout tloušťku hřbetu a je dobré hřbet připravovat tak, aby neměl ostré grafické hrany na obou stranách.

PUR – polyuretanové lepidlo, které lze na přání použít pro lepenou vazbu V2. Lepidlo vytvrzuje 48 hodin vzdušnou vlhkostí, ale jeho pevnost je poté velmi vysoká. Toto lepidlo zachovává pružnost a je vhodné na lepení problémových materiálů, jako jsou laminované archy apod.

EVA – tavné lepidlo běžně používané pro vazbu V2. Jeho výhodou je vysoká pevnost a okamžité vytvrzení po zchladnutí.

PŘIHLÁŠENÍ
E-mailová adresa

Heslo

Registrace nového uživatele
Zapomněli jste heslo?